Skip to content

[广州海珠桑拿]JC..试水 很多美女JS

        2019-08-12         泰沙路加油站对面         300多                                                                    ,导航过去,地铁的江泰路b出口。。进去報号拿手牌。 接待的前台XZ.很年轻的。白白静静,叼,如果她上钟就好了!里面环境一般,洗头水这些也就那样,吃的也一般,这些不理它了,我来是上钟的。 安排的JS是33,小邓带去上钟时,走廊很多XZ.都不错。。色。还有有点灯光看的清,习惯用手机在外照下,JS23。24左右,娇小,看起来挺Sao的。就她了。 进F.直接M.X.,感觉很小。。有点失望。不过这女很Sao,过程不表。没到钟,继续玩长腿,Y.起,大腿FJ.She出。愉快下钟。 她给了我个威信号,不知为啥加不了。。。打算休息一下走了,结账300多。感觉这次体验不错。但在走廊时看到不少JS都很年轻漂亮。。。。大家自己选择了。 JC.泰沙路加油站对面

Comments are closed.